REKLAMA VENDOSËT NGA AJO DITË KU PAGESA ARRIN TEK NE.

NËSE DESHIRONI TE VAZHDON REKLAMA JUAJ,
JU LUTEMI PAGESËN TË NISË ME KOHË DHE 2 DITË MË PARË SE TË FILLONË REKLAMIMI.
NËSE PAGESA NUK BËHET ME KOHË REKLAMA MBARONË,
FLM PËR MIRËKUPTIM

Këtu i keni madhësit, pozicionet dhe cmimet së reklamave
reklamo

* Reklamat paraqitën vetëm me parapages.
Nëse keni ndonji pyetje tjeter na kontaktoni:
+49 (0) 176 26807738